תפריט

  • English

  חוק הטיס, התשע"א - 2011 (עדכון אחרון מתאריך 29.09.2016)

 


 

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע - 2009 (עדכון אחרון מתאריך 23.05.2017)

תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב - 1992 (עדכון אחרון מתאריך 21.09.15)

תקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים), התשמ"ד - 1983 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.99)  

תקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשמע"א - 2011 (עדכון אחרון מתאריך 10.07.2011)

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981 (תוכן עניינים) (עדכון אחרון מתאריך 10.05.2016)

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981 (עדכון אחרון מתאריך 22.05.2017)

תקנות הטיס (חובת הטסת מפקחים בתובלה אווירית), התש"ם - 1980 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.99)

תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד - 1984 (עדכון אחרון מתאריך 30.06.03)

הוראות הטיס (תנאי כשירות לחוקרים לביצוע חקירות בטיחויות), התשע"ב - 2011 (עדכון אחרון מתאריך 20.01.12)

תקנות הטיס (יחידות מידה), תשע"ו - 2016 (עדכון אחרון מתאריך 28.03.2016) 

תקנות הטיס (כלי רחיפה), התשע"ה – 2015

תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), התשל"ט - 1979 (עדכון אחרון מתאריך 01.08.13) 

תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג - 2013 (עדכון אחרון מתאריך 01.08.13)

תקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה – 1975 (עדכון אחרון מתאריך 01.02.2015)

תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז - 1977 (תוכן עניינים) (עדכון אחרון מתאריך 01.01.11)

תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז - 1977 (עדכון אחרון מתאריך 18.06.2017)

טבלה השוואתית בין תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז - 1977, לבין התקנות המקבילות של ה- פ.א.ר (עדכון אחרון מתאריך 20.07.12)

מילון עברי-אנגלי למונחי תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז - 1977 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.99)

תקנות הטיס (נציגי המנהל), התשמ"א -  1981 (עדכון אחרון תאריך 20.10.99)  

תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד - 1973 (עדכון אחרון מתאריך 01.02.2015)

תקנות הטיס (סוגי תקריות חמורות), התשע"ד - 2014 (עדכון אחרון מתאריך 25.07.14)
תקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל"ז - 1977 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.1999)

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א - 1981 (תוכן העניינים) (עדכון אחרון מתאריך 14.06.2016)

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א - 1981 (עדכון אחרון מתאריך 29.05.2017)

תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים), התשל"ג - 1973 (עדכון אחרון מתאריך 30.05.2006)  

תקנות העבירות המנהלתיות (קנס מנהלי - עבירות בטיחות בטיסה), התשס"ו - 2006 (עדכון אחרון מתאריך 30.05.2006)  

תקנות הטיס (קביעת רשויות מוסמכות ומתן הודעות), התשל"ב - 1972 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.1999)

צו המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי עיצום כספי שמטילה רת"א)

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.