1. היתר מדריך הטסת כטב"ם
  2. תפיסת רישוי מטיס כטב"ם
  3. נוהל מתן היתר למטיס רב להב בקשר עין