לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

הסבר כללי

כתיבת רגולציה בתחום התעבורה בנתיבי הטיסה בעיקר בנושא הבקרה על התנועה בנתיבים השונים (ATS). מבצעים פיקוח ורישוי על יחידות הנת"א ועל עובדי הטייס בתחום.


בעלי תפקידים

  • מנהל מח' תעבורה אווירית – אילן וולף
  • מפקח תעבורה אווירית – אריאל וייס 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.