לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

הסבר כללי

כתיבת רגולציה בתחום הפעלת שדות התעופה, המנחתים ומערכות העזר לטיסה. מבצעים רישוי ופיקוח על התשתיות הפיסיות של שדות התעופה והמנחתים. 

בנוסף, עוסקת המחלקה בשמירת הגבלות הבניה סביב שדות תעופה, מנחתים ונתיבי טיסה. פיקוח וליווי תכנון שדות תעופה, מתן מענה לפניות הציבור בבקשות לאישור תכניות ומתן היתרי בניה וכן מתן הנחיות לסימון וצביעה לשם אזהרה מפני מכשולי טיסה. חברות וייצוג משרד התחבורה בוועדות תכנון מתוקף חוק התכנון והבניה ובנוסף מחזיק בתיק איכות הסביבה ברת"א (לנושאי ניטור רעש ופליטת מזהמים מכלי טיס ואיסוף דיווחים על פגיעות ציפורים).

 

בעלי תפקידים

מנהל מח' תשתיות קרקעיות – יוסי שפיצר

מפקח תשתיות קרקעיות – אוריאל היינס

מפקח תשתיות קרקעיות - אור זקן עמית

 

טפסים

 
טפסי תשתיות קרקעיות קובץ
בקשה לקבלת רישיון הפעלת מנחת או חידושו הורדה

 

אגרות

אגרות אגף תשתיות

 
    
אגרות אגף תשתיות תשלום שובר אגרה

הערות:

* תשלום שובר אגרה - תשלום זה מאפשר, באמצעות האינטרנט, לשלם את האגרה הרלוונטית. שלב זה אפשרי רק לאלו המחזיקים במספר שובר אגרה.

למדריך המלא לביצוע הנפקת שובר ותשלום אגרה - icon מדריך למשתמש בשרת התשלומים של רת"א

 

קישורים

נוהל רישוי שדה תעופה

נוהל רישוי מנחת

נוהל פיקוח בשדה תעופה

נוהל פיקוח במנחת

 AGA  - Advisory Pamphlet

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.