לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
Certification
FormsDirectivesDescriptionNumber

 

Download נוהל תיקוף תהליכי טיסה מכשיריים 1.7.001

Download

Download אישור מתכנן תהליכי טיסה 1.7.002


Download
Download
Download

Download

מתקן עזר לטיסה – התקנתו, תחזוקתו, תפעולו ומתן אישור הפעלתו
Navigational Aid (NAVAID) Data Form
Instrument Landing System (ILS) Data Form
בקשה לאישור או עדכון מפרט אחזקה

1.7.005

 

Download

Download

Download  

נוהל להוספת יחידת נת"א כנספח לרישיון להפעלת יחידות נת"א

בקשה להוספת יחידת נת"א כנספח לרישיון להפעלת יחידות נת"א

רשימת תיוג לנוהל הוספת יחידת נת"א כנספח לרישיון להפעלת יחידות נת"א

1.7.008

 

Download

תהליך בקשה לרישיון תחנת אלחוט והקצאת תדר לשימוש בשרות האווירי

 

1.7.012

 

Download

 Flight Inspection Organization Approval

1.7.020

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.