לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
 
FormsDirectivesDescriptionNumber
  ראה Advisory Pamphlets --> ANS 1.1.007 נוהל אישור תהליכי טיסה 1.7.001
  Download נוהל אישור ספר עזר מבצעי יחידת  נת"א - פיקוח טיסה 1.7.006
  הוטמע בנוהל
  1.7.006
נוהל אישור ספר עזר מבצעי יחידת נת"א - מודיעין טיס 1.7.007

 
Download
Download

Download

נוהל להוספת יחידת נת"א כנספח לרישיון להפעלת יחידות נת"א
בקשה להוספת יחידת נת"א כנספח לרישיון להפעלת יחידות נת"א
רשימת תיוג לנוהל הוספת יחידת נת"א כנספח לרישיון להפעלת יחידות נת"א

1.7.008
 

Download

נוהל תיכון וסיווג תשתיות אוויריות

1.7.009
    Download  בקשת מידע לגבי אותות GNSS 1.7.010
  Download VHF Aeronautical Radio Stations Approval 1.7.021
  Download Automatic Terminal Information Service (ATIS) station approval 1.7.022
  Download CVOR/DVOR approval 1.7.023
  Download Distance Measuring Equipment (DME) approval 1.7.024
  Download Instrument Landing Systems (ILS) approval 1.7.025
  Download VHF Direction Finding (VDF) approval 1.7.026
  Download Precision Approach Radar System (PAR) approval 1.7.027
  Download Voice/Data Recording Equipment Approval 1.7.028

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.