תפריט

  • English
 
FormsDirectivesDescriptionNumber
  Download נוהל תיקוף תהליכי טיסה מכשיריים 1.7.001
  Download נוהל אישור ספר עזר מבצעי יחידת  נת"א - פיקוח טיסה 1.7.006
  הוטמע בנוהל
  1.7.006
נוהל אישור ספר עזר מבצעי יחידת נת"א - מודיעין טיס 1.7.007

 
Download
Download

Download

נוהל להוספת יחידת נת"א כנספח לרישיון להפעלת יחידות נת"א
בקשה להוספת יחידת נת"א כנספח לרישיון להפעלת יחידות נת"א
רשימת תיוג לנוהל הוספת יחידת נת"א כנספח לרישיון להפעלת יחידות נת"א

1.7.008
  Download VHF Aeronautical Radio Stations Approval 1.7.021
  Download Automatic Terminal Information Service (ATIS) station approval 1.7.022
  Download CVOR/DVOR approval 1.7.023
    Download Distance Measuring Equipment (DME) approval 1.7.024
  Download Instrument Landing Systems (ILS) approval 1.7.025
  Download VHF Direction Finding (VDF) approval 1.7.026

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.