לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

2009

עלון מידע כושר אווירי (AIB) הינו כלי שבעזרתו מועבר מידע טכני שנועד להזהיר, להדריך ולהמליץ לאוכלוסיית התעופה . עלון המידע כולל מידע שאינו מחויב לביצוע על פי התקנות ואינו עומד בדרישות המחייבות הוצאת הוראת כושר אווירי (AD).

עלון מידע: 01/2009

מקור עלון המידע:

FAA
Special Airworthiness Information Bulletin CE-09-10 Dated 05/02/2009

המלצות רת"א:

התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

CE-09-10

 
הערה: הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.

עלון מידע: 02/2009

מקור עלון המידע:

FAA
Special Airworthiness Information Bulletin CE-09-11 Dated 09/02/2009

המלצות רת"א:

התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

CE-09-11

הערה: הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.

עלון מידע: 04/2009

מקור עלון המידע:

FAA
Special Airworthiness Information Bulletin CE-07-06 Dated 27/10/2006

המלצות רת"א:

התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

CE-09-10

הערה: הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.

עלון מידע: 03/2009

מקור עלון המידע:

FAA
Special Airworthiness Information Bulletin CE-09-12 Dated 11/02/2009

המלצות רת"א:

התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

CE-09-12

Garmin SB 0823

הערה: הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.

עלון מידע: 05/2009

מקור עלון המידע:

תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם) "פרק השנים עשר"

המלצות רת"א:

התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

standard parts
 

הערה: הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.