לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

שאלות נפוצות ותשובות

לצורך קבלת החזר כספי עבור אגרה ששולמה ולא נוצלה:

1. יש למלא את טופס הבקשה להחזר אגרה הנמצא באתר- קישור לטופס.

2. יש לצרף את שלושת המסמכים הנדרשים, עפ"י הרשום בטופס הנ"ל.

3. יש להעביר את ארבעת המסמכים לרשות הרישוי.

 • את טופס הבקשה עם המסמכים הנלווים יש להעביר לגורם ברת"א שהנפיק את האגרה.
 • את הנדרש ניתן להעביר בדוא"ל (כקבצים מצורפים בפורמט PDF), בפקס או לשלוח בדואר לכתובת- רשות התעופה האזרחית, ת"ד 1101, קריית שדה התעופה, מיקוד 70100.
 • ניתן להפיק העתק אישור תשלום (עבור תשלום שבוצע באינטרנט בלבד) בקישור הבא- העתק קבלה.

תהליך להוצאת רישיון טיס פרטי:

 1. להוציא רישיון מתלמד
 2. לבצע מבחני ידע בנושאים: חוקה, מטאורולוגיה, נווטות, ידע טכני כללי, הכרת מטוס(ספר פתוח), הכרת מטוס(ספר סגור), גורמי אנוש. אופן הרישום למבחנים מפורסם .
 3. הנושאים מפורטים בסילבוס .
 4. להוציא רישיון RT 
 5. דרישות הניסיון המזעריות:
  1. לאווירון קבוצה א': לבצע קורס מעשי בטיסה בבית ספר להוראת טיס הכולל 40 שעות טיסה לפחות, או בהדרכה אישית הכולל 50 שעות טיסה לפחות, ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכניות ההדרכה מאושרות, בהתאם לתקנה 89(א) לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981.
  2. לאז"מ: לבצע קורס מעשי בטיסה בבית ספר להוראת טיס או בהדרכה אישית על אז"מ הכולל 32 שעות טיסה לפחות, ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכניות ההדרכה מאושרות ובהתאם  לתקנה 89(ב) לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981.
  3. להליקופטר: 40 שעות טיסה. ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכניות ההדרכה מאושרות ובהתאם  לתקנה 91 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981.
  4. לג'יירופלן: 40 שעות טיסה. ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכנית הדרכה מאושרת ובהתאם לתקנה 92 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981.
  5. לבלון מאוייש: 10 שעות טיסה בבלון ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכניות ההדרכה מאושרות ובהתאם לתקנה 94 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981.
 6. לבצע מבחן מעשי בטיסה על ידי בוחן רת"א.

עליך לעמוד בדרישות הבאות:

 1. להחזיק בתעודה רפואית מתאימה ותקפה.
 1. להוציא רישיון טיס מתלמד מתאים לכלי הטיס בו תתבצע ההדרכה.
 1. להוכיח ידע מקצועי: ביצוע מבחן משולב הסבה לאווירון (מבחן שכולל את הנושאים הבאים חוקה, יט"כ, נווטות), ספר פתוח, ספר סגור. הרשמה למבחן עיוני.
 1. דרישות הניסיון המזערי לקבלת הגדר אווירון הן 40 שעות טיסה על אווירון , במידה וצברת מעל 100 שעות טיסה תידרש ל 75% מדרישות הניסיון המזעריות.
 1. מבחן מיומנות בטיסה על אווירון מקבוצה א' - המבחן יתבצע על ידי בוחן רת"א. הפניה למבחן תינתן לאחר העברת המסמכים הנדרשים ותשלום אגרה.

בעל רישיון מדריך טיס המבקש להוסיף הגדר ברישיונו נדרש לעמוד בדרישות תקנה 139 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), תשמ"א-1981.

לשם הוספת ההגדר יש לעמוד בדרישות הבאות:

 1. להחזיק ברישיון מסחרי/טיס תובלה בנתיבי אוויר ובו הגדרים מתאימים ותקפים.
 2. לצבור של לפחות 15 שעות כטייס מפקד בכלי הטיס מהסוג המבוקש.
  על אף האמור מעלה: הניסיון הדרוש ממחזיק ברישיון הדרכה עם הגדר לאווירון מקבוצה א' המבקש להוסיף הגדר אז"מ מקבוצה א' הוא 5 שעות כטייס מפקד על אז"מ מקבוצה א'
 3. לבצע מבחן עיוני:
  א. להדרכה על אז"מ – מבחן חוקה למדריך אז"מ
  ב. להדרכת מכשירים – מבחן הדרכת מכשירים
  ג. להדרכה על אווירון קבוצה ב' – מבחן הדרכת רב מנועי
 4. מבחן מעשי עם בוחן רשות התעופה האזרחית עבור תוספת הגדר ההדרכה המבוקש.

עליך לעמוד בדרישות הבאות:

 

 1. להחזיק בתעודה רפואית מתאימה ותקפה.
 1. להוציא רישיון טיס מתלמד מתאים לכלי הטיס בו תתבצע ההדרכה.
 1. להוכיח ידע מקצועי: ביצוע מבחן משולב הסבה לדאון (כולל את הנושאים: חוקה, יט"כ), מבחן הכרת דאון. הרשמה למבחן עיוני.
 1. עליך לקבל הדרכה בקלוב הדאייה בהתאם לתכנית ההדרכה שאישר אגף רישוי עובדי טיס.
 1. מבחן מיומנות בטיסה על דאון - המבחן יתבצע על ידי בוחן רת"א. הפניה למבחן תינתן לאחר העברת המסמכים הנדרשים ותשלום אגרה.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.