לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

את הטפסים יש לשלוח לתיבת הדוא"ל המתאימה על פי הטבלה המצורפת.

 

Email Account Issue
CAAI-TC@mot.gov.il Type certification
 CAAI-STC@mot.gov.il Supplemental type certification
 CAAI-MajorChange-MajorRepair@mot.gov.il  Major changes or repairs
 CAAI-ADs@mot.gov.il  Airworthiness directives
CAAI-COS_reports@mot.gov.il Continued operational safety reports
 
 
AirworthinessPDFWORD
4.4.001-3 DMIR Activity Register   Download Download
8100 Conformity inspection record Download  
Request for Conformity Inspection 8120-10a  Download  Download
8130-3 Authorized Release Certificate   Download Download
8130-9 Statement Of Conformity  Download  Download

Application for Type certificate, Producion Certificate, or Supplemenatal Type certificate - 312

 Download  Download

Application for Airworthiness Approval Tag 8130-3A 

Download Download

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.