• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

ב-16.8.15 חיל האוויר מכניס לתוקף מפת נתיבי מסוקים חדשה.

מפות מסוקים חדשות של חיל האוויר  נמסרו לרת״א והן זמינות לחלוקה לבעלי המסוקים ולחברות המסוקים.
יש לתאם את האיסוף עם מפקח המסוקים, קב׳ וינר, או עם מחלקת תשתיות אוויריות (פרטי קשר בדף המחלקה באתר רת״א)


 
מגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה דו"ח שנתי, מאי 2015

רת"א פרסמה את הדו"ח השנתי על צד הביקוש, צד ההיצע ורמת התחרות בין חברות התעופה
במגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה.

להלן הקישור ל- דו"ח.


 
חציון ראשון 2015 - תמונת הבטיחות מהמידע במדנ"א

ה- 1.7 מאחורינו, הסתיים חציון.
מצ"ב קובץ עם עיקרי הנתונים, חלקם מושווה לשנה קודמת.
כפי שמוכר לנו בהיקף התעופה הקטן שלנו יש להיזהר מקביעת מגמות.
כל המעוניין בפרטים נוספים – ניתן לקבלם מתחום בטיחות טיסה.

להלן הקישור לקובץ.


 
תופעת הרחפנים שבשמים

בתאריך ה - 07.07.15 בתוכנית "שבע" עם אברי גלעד,
בערוץ 20, שודרה כתבת תחקיר של רינת ספיבק בנושא
"תופעת הרחפנים שבשמים".
הכתבה מציגה את תחום כלי הטיס הבלתי מאוישים מסוג
"רב-להב" (רחפנים ) אשר גדל ומתרחב במדינת ישראל ובעולם.

להלן קישור לכתבה http://youtu.be/nYTDDD-yUwA


 
כנס תשתיות אוויריות 2015

ב-29.4.15 נערך בשפיים הכנס השנתי בנושא תשתיות תעופתיות (החמישי במספר). בכנס נכחו כ-100 איש, מכל הגופים והמגזרים הרלוונטיים לתעופה – רת"א, רש"ת, חיל האוויר, חברות תעופה, בתי ספר, תעופה כללית, מסוקים, ספורטיבית ועוד.

המשך קריאה...
 
חובת הדיווח על ידי רופא שאינו רופא תעופתי לגבי מצבו הבריאותי של עובד טיס אל רופא רת"א או רופא מוסמך

בעקבות אירוע "ג'רמן ווינגס" מנהל רת"א קיים דיון כדי לברר את מצב הדיווח לגבי מצבם הרפואי ונפשי של טייסים בארץ.
לפי חוק הטיס, רופא אשר מטפל בעובד טיס, ויודע מה המקצוע שלו, ובזמן הבדיקה מגלה מצב רפואי אשר עלול לסכן את בריאותו של עובד הטיס או את הציבור, חייב לדווח בנדון לרופא הרשות או לרופא התעופתי  שלו.
להלן קישור לפירסום של מנכ"ל משרד הבריאות לידיעת הרופאים בארץ בו הוא מפרט את מהות חובת הדיווח כפי שמוגדרת בחוק.


 
כלי רחיפה - מצגות תבנית פעילות חדשה

בתאריך 18.03.15 קיימה רת"א בבית ברל יום עיון בנושא ממג"ים,  תבנית הפעילות החדשה לכלי הרחיפה.  ניתן לעיין במצגות בקישור המצורף:
1. עדכונים בנהלים ובתשתיות האוויריות לאור החוק, התקנות והמפות החדשות
2. תקנות הטיס (כלי רחיפה)


  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
יישום תבנית התפעול המבצעי של נתב"ג לאחר מיזם שדרוג התשתיות

החלטת מנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) בדבר "תבנית התפעול
המבצעי של נתב"ג לאחר גמר מיזם שדרוג התשתיות" מתאריך 20.01.2014 קבעה
כי "בתום שנה ממועד התחלת יישום תבנית התפעול המבצעי, יכונס צוות בקרה ומעקב
(להלן - הצוות), בראשות מנהל רשות התעופה האזרחית או מי שהוא ימנה לכך מטעמו,
בהשתתפות נציגי רש"ת והמשרד להגנת הסביבה; מטרת הצוות היא לבדוק את אופן ביצוע החלטה זו וכן את התאמתה לתכליות לשמן נועדה (ובהן: שמירה על בטיחות התעופה האזרחית בהפעלת נתב"ג לפי תבנית התפעול המבצעי, קיום בצוותא של נתב"ג ושל היישובים סביבו המושפעים מהפעלתו לפי תבנית התפעול המבצעי וכו'); הצוות יגבש ויפרסם דין וחשבון שיפורסם לציבור.
רש"ת תמסור לידי הצוות כל נתון שיבקש (ובכלל זה: נתוני ניטור הרעש, מספר הנחיתות על כל מסלול בנתב"ג וכל פילוח או ניתוח שלהם)."

תבנית התפעול האמורה נכנסה לתוקפה ביום 29.5.14

להלן קישור לדו"ח הצוות לעיונכם - ראו קישור

 
הסדר תעופה חדש בין ישראל ויפן

בתאריכים 7-8.7.15 התקיימו בטוקיו שיחות תעופה בין ישראל ויפן שבסופן נחתם מזכר הבנות
מעודכן בין רת"א ישראל ורת"א יפן שנועד ליצור תנאים שיקדמו פתיחה עתידית של קו תעופה ישיר
בין המדינות. בין הסיכומים שהושגו בשיחות:

א. הרחבת היעדים ביפן אליהם ניתן לטוס ולשווק טיסות – עד כה, ניתן היה לבצע טיסות לשדה
התעופה באוסקה בלבד. הנספח תוקן כך שניתן יהיה לבצע טיסות כמעט לכל יעד ביפן
(ובכלל זה שדה התעופה הבינלאומי העיקרי נריטה בטוקיו).

ב. מכסת תדירויות – סוכם על עד 14 תדירויות שבועיות לטיסות ישירות לכל צד ועל הסרת כל המגבלות הנוספות שהיו קיימות בעבר על סוגי מטוסים בשימוש.

ג. חופש חמישי למטען – סוכם על עד 2 תדירויות שבועיות נוספות ייעודיות לטיסות חופש חמישי למטען מיעדים שיסוכמו פרטנית בין הצדדים לכל נקודה ביפן למעט שדות התעופה של טוקיו.

ד. קוד שייר – סוכם על מסגרת קוד שייר ליברלית ביותר בה יותר לכלל המובילים מכל מדינה
(גם מובילים לא נקובים) להיכנס להסכמי קוד שייר על מגוון סוגים רחב של טיסות, גם עם מובילים ממדינות שלישיות.

ה. ריבוי מובילים – הוסכם כי גם בקשות לטיסות שלא באמצעות המובילים הנקובים יאושרו ע"י הרת"אות ובכלל זה
תינתן האפשרות למובילים אלו למכור טיסות באמצעות מערכות ההפצה הגלובאליות ולנצל את הסדרי הקוד שייר
המורחבים החדשים.

ו. הגבלות על תעריפים – הוסכם בין הצדדים כי הרת"אות לא ידרשו בפועל תיוק תעריפים והגבלות ותיאומים בין חברות תעופה משני הצדדים."