• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

פרסום תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014; תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)(תיקון), התשע"ד-2014; תקנות הטיס (מנחתים)(תיקון), התשע"ד-2014

רת"א מודיעה כי ביום י"ד באלול התשע"ד (09/09/2014) (להלן – יום הפרסום) פורסמו בקובץ התקנות התיקונים שלהלן:

  1. תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014;
  2. תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)(תיקון), התשע"ד-2014;
  3. תקנות הטיס (מנחתים)(תיקון), התשע"ד-2014.
המשך קריאה...
 
סיכום בטיחות לשנת 2013

רת"א פרסמה, בחוברת ובקובץ, את סיכום הבטיחות שלה לשנת 2013.
הפרסום מתייחס לתחומי התעופה השונים, לפעולות רת"א ומרחיב בתחום תכנית הבטיחות התעופתית המדינתית.
כמו  כן מוצגים נתונים לשנת 2013 מפרסומי בטיחות מהעולם, זאת לשם התרשמות.
מומלץ לקרוא לעומק את מגוון מקורות המידע, כך יתאפשר לכל אחד בתחומי אחריותו והתעניינותו להרכיב תמונת בטיחות שלמה יותר.

להלן קישור לקובץ.

 


 
המראה מסוכנת של אז"מ במנחת דלתון

לפי הדין רת"א מפרסמת החלטות אכיפה באתר שלה.
בין השאר פורסמה לאחרונה ההחלטה בדבר ההמראה המסוכנת ממנחת דלתון שהסתיימה בתאונה.
ניתן לעיין בהחלטה בתפריט חקיקה, אכיפה ופרסומים,  תחת קטגוריית אכיפה – עובדי טיס (סעיף מס' 9 - 2014).


 
נ"א בהמראה מהרצליה עקב מים בדלק

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 172-13 : נ"א בהמראה מהרצליה עקב מים בדלק.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו -  תעופה כללית – 2013.


 
נחיתה מאולצת של בלון מאויש ברוח חזקה

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 54-14 : נחיתה מאולצת של בלון מאויש ברוח חזקה.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה כללית 2014.


 
חליפת מרחפים עם מטוסי קרב

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 177-13 : דיווח מרחפים על חליפה עם מטוסי קרב.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו -  תעופה ספורטיבית – 2013.


 
ניתוח מגמת תאונות הדרכה בארצות הברית

פורסם ניתוח מגמת תאונות הדרכה בארצות הברית.
ניתן לצפייה בלשונית בטיחות – פרסומים ואירועים מהעולם.


  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
ברכת ראש הממשלה לרת"א ולמנהלה על פעילותה במבצע "צוק איתן"

ביום  05.09.2014, התקשר כבוד ראש הממשלה אל מנהל רת"א.
במהלך שיחת הטלפון הביע ראש הממשלה את תודתו על פעולותיהם של רת"א ושל העומד בראשה במהלך מבצע "צוק איתן".
בזכות פעולות אלו נשמר הקשר האווירי אל ישראל וממנה.
ראש הממשלה הרחיב וציין את עשייתה של רת"א בשנים האחרונות לשיפור בטיחות התעופה בישראל ולקידומה.
מנהל רת"א הודה לראש הממשלה על מילותיו החמות וציין כי היו שותפים נוספים לפעולה של שמירת הקשר האווירי בין ישראל והעולם.
מנהל רת"א מבקש להודות לכל עובדי הרשות שהינם שותפים להישגים מוערכים ומכובדים אלו.


פעילות בנתב"ג – חזרה לשגרה

מנהל רשות התעופה האזרחית הורה למנהל נתב"ג להחזיר את הפעילות בנתב"ג לתבנית התפעול המבצעי ולשעות פעילות בשדה כפי שהוגדרו על ידי מנהל רת"א טרם מבצע "צוק איתן".

מצ"ב הנחייתו של מנהל רת"א למנהל נתב"ג


 
<< התחלה < הקודם 1 2 הבא > סיום >>

עמוד 1 מ- 2