• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

צד הביקוש, צד ההיצע ורמת התחרות במגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה בשנת 2013

רת"א פרסמה דו"ח שנתי הכולל סקירה על התפתחות צד הביקוש וצד ההיצע במגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה ועל התפתחות רמת התחרות בין חברות התעופה. בין היתר, הדו"ח בוחן המשך או שינוי מגמות של ההיצע, הביקוש ורמת התחרות במהלך שנת 2013.

להלן קישור לדו"ח.


 
ברכת ראש הממשלה לרת"א ולמנהלה על פעילותה במבצע "צוק איתן"

ביום  05.09.2014, התקשר כבוד ראש הממשלה אל מנהל רת"א.
במהלך שיחת הטלפון הביע ראש הממשלה את תודתו על פעולותיהם של רת"א ושל העומד בראשה במהלך מבצע "צוק איתן".
בזכות פעולות אלו נשמר הקשר האווירי אל ישראל וממנה.

המשך קריאה...
 
פרסום תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014; תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)(תיקון), התשע"ד-2014; תקנות הטיס (מנחתים)(תיקון), התשע"ד-2014

רת"א מודיעה כי ביום י"ד באלול התשע"ד (09/09/2014) (להלן – יום הפרסום) פורסמו בקובץ התקנות התיקונים שלהלן:

  1. תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014;
  2. תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)(תיקון), התשע"ד-2014;
  3. תקנות הטיס (מנחתים)(תיקון), התשע"ד-2014.
המשך קריאה...
 
עדכון מדיניות ותקנות הטיס - גיל מירבי לטייסים בתובלה אווירית מסחרית

רת"א עדכנה בימים אלו את מדיניותה לעניין גיל מירבי לטייסים המטיסים כלי טיס המופעל בתובלה אווירית מסחרית ובכוונה להוביל תיקון תקנות בנושא.
העדכון מתבסס על החלטות ארגון התעופה האזרחית העולמי ICAO לקבוע סטנדרט אחיד לעניין גיל מירבי של טייס המטיס כלי טיס המופעל בתובלה אווירית מסחרית - גיל 60 כאשר מדובר בטייס יחיד וגיל 65 כאשר מדובר על כלי טיס המופעל ע"י יותר מטייס אחד.

המשך קריאה...
 
סיכום בטיחות לשנת 2013

רת"א פרסמה, בחוברת ובקובץ, את סיכום הבטיחות שלה לשנת 2013.
הפרסום מתייחס לתחומי התעופה השונים, לפעולות רת"א ומרחיב בתחום תכנית הבטיחות התעופתית המדינתית.
כמו  כן מוצגים נתונים לשנת 2013 מפרסומי בטיחות מהעולם, זאת לשם התרשמות.
מומלץ לקרוא לעומק את מגוון מקורות המידע, כך יתאפשר לכל אחד בתחומי אחריותו והתעניינותו להרכיב תמונת בטיחות שלמה יותר.

להלן קישור לקובץ.

 


 
המראה מסוכנת של אז"מ במנחת דלתון

לפי הדין רת"א מפרסמת החלטות אכיפה באתר שלה.
בין השאר פורסמה לאחרונה ההחלטה בדבר ההמראה המסוכנת ממנחת דלתון שהסתיימה בתאונה.
ניתן לעיין בהחלטה בתפריט חקיקה, אכיפה ופרסומים,  תחת קטגוריית אכיפה – עובדי טיס (סעיף מס' 9 - 2014).


 
נ"א בהמראה מהרצליה עקב מים בדלק

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 172-13 : נ"א בהמראה מהרצליה עקב מים בדלק.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו -  תעופה כללית – 2013.


  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
נחתם הסכם בין ממשלת ישראל, חברת אל-על וחברת אל-אופ בנושא מערכת מיגון מטוסי נוסעים

במעמד מנהל רת"א, גיורא רום, נחתם היום (30.09.2014) הסכם בין ממשלת ישראל, חברת אל-על וחברת אל-אופ בדבר מיגון מטוסי הנוסעים של חברות התעופה הישראליות במערכת "מגן רקיע".
רשות התעופה האזרחית הובילה יחד עם שותפיה את פרויקט "מגן רקיע" במהלך חמש השנים האחרונות.
החתימה על ההסכם הינה צעד נוסף בהשלמת התוכנית והפיכת מערכת "מגן רקיע" למבצעית עבור חברות התעופה הישראליות.
המערכת הינה פיתוח ישראלי של חברת אל-אופ וייחודית לחברות התעופה הישראליות. היא תקנה להן יתרון משמעותי בבטיחות וביטחון הטיסה.

 
סיום כהונת מנהל רת"א מר גיורא רום וכניסה לתפקיד של מחליפו מר יואל פלדשו

מנהל רת"א, מר גיורא רום, יסיים את כהונתו ב-31.10.2014.
מחליפו המיועד הינו מר יואל פלדשו.
מנהל רת"א היוצא והמנהל הנכנס החלו בתהליך חפיפה אשר במסגרתו ייפגש מר פלדשו עם מנהלים ועובדים ברשות התעופה האזרחית וכן עם דמויות מפתח בקהילת התעופה האזרחית בישראל.
מר פלדשו, תת אלוף במיל', שירת בחיל האוויר כטייס קרב, מפקד טייסות, ראש להק כח אדם וראש להק מודיעין.
לאחר שיחרורו מהצבא ניהל מספר חברות במגזר הפרטי ביניהם: צ'מפיון מוטורס ישראל בע"מ, אל- על נתיבי אוויר לישראל, גנדן  ונשר מפעלי מלט לישראל.
מר פלדשו הינו בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת MIT.