• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

נזק למדחף בנחיתה וטיסה ללא תעודת כושר טיסה בתוקף

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 125-14 –  DIAMOND D40   נזק למדחף בנחיתה וטיסה ללא תעודת כושר טיסה בתוקף.
כלי הטיס הופעל ללא תעודת כושר טיסה בתוקף.
המסר המרכזי של רת"א הוא שהאחריות לכשירות האווירית של כלי הטיס היא על הטייס מפקד וזאת ללא קשר כלל לריבוי הבעלים.
ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה כללית-2014.


 
כשל מנוע אחרי המראה ונחיתת אונס בסופר דריפטר

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 115-14 – כשל מנוע אחרי המראה ונחיתת אונס בסופר דריפטר.
התאונה נגרמה בשל זיהום בדלק.
תחום הבניה על ידי חובב מוצג בדו"ח באופן לא מיטבי.
ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה ספורטיבית-2014.


 
כנס כטב"מ - 2015

רת"א קיימה ביום רביעי,  22/2/32 כנס בנושא הפעלה אזרחית מסחרית של כטב"ם המוטס בקשר עין.

תחום ההפעלה המסחרית אזרחית של כטב"ם הינו תחום מתפתח בקצב גבוה בעולם ובארץ.
בכנס זה מחלקת כטב"ם הציגה את תהליכי הרישוי הנדרשים, וכן תפיסות בטיחות וניהול סיכונים עם דוגמאות מתאימות לעולם הכטב"ם.
הכנס הינו חלק מהשירות לציבור וההיערכות של רת"א בקליטת פעילות מסחרית זו.
המשך קריאה...
 
היתפסות שני צנחנים מחוץ למטוס המצניח

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 123-14 – היתפסות רתמת שני צנחנים ביציאה מפתח המטוס במדרגת העמידה החיצונית, השניים נותרו תלויים באוויר, ניסיונות מדריך הצניחה לשחרור הרצועה לא הועילו ולבסוף תמרוני G  שלילי של הטייס גרמו להשתחררותם מהמדרגה.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה כללית - 2014.


 
היתפסות שסתום במנוע - צסנה 172

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 138-14 – היתפסות שסתום במנוע צסנה 172, אובדן כוח חלקי ונחיתה במנחת עין יהב.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו -  תעופה כללית- 2014.


 
תכנית ICAO להפחתת פליטות גזי CO2 של ישראל

לאחרונה הוגשה ל- ICAO תכנית פעולה מדינתית להפחתת פליטות גזי CO2 מתעופה בין-לאומית של ישראל. הגשת התכנית הינה בהתאם לדרישות ICAO מהמדינות החברות ומהווה הצטרפות של ישראל למיזם הגלובלי הנמשך של ICAO.
התכנית הוכנה בתאום עם נציג של כל אחת מחברות התעופה הבין-לאומית, נציגי רש"ת ונציגי משרדי הממשלה הישימים וזאת על בסיס דרישות ICAO ועבודות דומות של מדינות שונות.

המשך קריאה...
 
הרמת אף ואיבוד מהירות בהליכה סביב של מוביל אווירי בנתב"ג

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 101-14 – הרמת אף ואיבוד מהירות בהליכה סביב של מוביל אווירי.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו -  מובילים אוויריים - 2014.


  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
תקנות כלי הרחיפה

ביום 16/2/2015 התכנסה וועדת הכלכלה של הכנסת לשם דיון בהצעת תקנות הטיס (כלי רחיפה) וכן 3 קבצים המהווים תיקונים נלווים בדיני הטיס: תיקון תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תיקון תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) ותיקון תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד).

לאחר דיון שכלל שמיעת הערות מציבור בעלי העניין והתייחסות נציגי הממשלה -  רשות התעופה האזרחית (משרד התחבורה), משרד הביטחון (חיל האוויר),  משרדי המשפטים והאוצר, הוועדה אישרה את הצעת התקנות.

התקנות מהוות לראשונה בתולדות מדינת ישראל, אסדרה כוללת, יסודית ומקיפה,  של ענף כלי הרחיפה,  הכולל 5 סוגי כלים: גילשון אוויר, גילשון אוויר עם מנוע עזר, מצנח רחף, מצנח רחף עם מנוע עזר (ממ"ר), ומצנח ממונע גלגלי (ממ"ג),  הן בהיבט של רישוי אישי  (למפעיל כלי רחיפה הפועל באופן מסחרי או כמדריך),  הן בהיבט של מרחבי האוויר בהם יורשו כלי הרחיפה לפעול,  והן בהיבט של כללים להפעלה בטוחה.  

כמו כן, התקנות כוללות הוראות המעבר, ובהן התייחסות למפעילים של כלי רחיפה המחזיקים בתעודות חבר מאת אגודת מצנחי הרחף, אגודת גילשוני האוויר ואגודת הממ"גים-  3 אגודות אשר החזיקו בעבר ו/או מחזיקות בהווה רישיונות הפעלה מבצעיים מרשות התעופה האזרחית.

התקנות עתידות להיכנס לתוקף משפטי ביום 13/4/2015.

 
חתימה על הסכם SAFA עם EASA

במהלך השתתפותו של מנהל רת"א מר יואל פלדשו בוועידת
ה-  HCSC - High Level Safety Conference במונטריאול, חתם מנהל רת"א על הסכם לשיתוף פעולה (WA) שעל פיו רת"א ישראל תצטרף לתכנית שנקראת SAFA - Safety Assessment of Foreign Aircraft, תכנית שמנוהלת ע"י
EASA - European Aviation Safety Agency ועל ידי ה- EC.
מהות התכנית הינה שמדינת ישראל, כמו 43 מדינות נוספות, מתחייבת לבצע פיקוחים על חברות תעופה זרות שטסות לישראל. את תוצאות הפיקוח מעבירה  ישראל למאגר מידע מרכזי שמשמש את המדינות החברות בתכנית לשימוש של שיפור הבטיחות, אך גם למעקב ונקיטת אמצעים כנגד חברות שלגביהן מתאסף מידע על בעיות בטיחות משמעותיות.
ישראל תידרש להכשיר מפקחים שיתאימו לדרישות התכנית, לבצע את הפיקוחים הנדרשים בהתאם לתכנית עבודה ולהכניס את הנתונים למאגר המרכזי.
ברת"א, הנושא יטופל ע"י ראש אגף פיקוח אווירי מר אברהם ליבלינג.
ההסכם נחתם אל מול מנהל  EASA מר Patrick Ky ומנכ"ל משרד התחבורה האירופי
מר Joao Aguiar Machado.