• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה- עונת קיץ 2015

רת"א פרסמה דו"ח בנושא היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה במהלך עונת קיץ 2015. 
הדו"ח מצביע בין היתר על צפי לגידול בהיצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה בשיעור של כ- 8% לעומת היצע הטיסות במהלך עונת קיץ 2014. הגידול הצפוי בהיצע הטיסות הוא בהמשך לגידול בהיצע במהלך עונת קיץ 2013 ובמהלך עונת קיץ 2014 בשיעור שנתי של כ- 10% וכ- 11% בהתאמה. כמו כן, הדו"ח מציין שיישום הפעימה השנייה בהסכם התעופה בין ישראל לאיחוד האירופי, מאפשר חלק ניכר מהגידול בהיצע הטיסות הצפוי במהלך עונת קיץ 2015.   

להלן קישור לדו"ח.


 
תופעת פליטת תוצרי שווא בתחום ה-VHF ממטענים ניידים (V, USB5)

גוף חיצוני ערך מחקר בנושא השפעת מטענים ניידים לטלפונים סלולאריים ומחשבי לוח על הספקטרום מצא
שהמטענים הניידים פולטים קרינה אלקטרומגנטית בתחום  100 – 200 MHz שיכולה לחסום את הקליטה בתחום התדרים הנ"ל.

המשך קריאה...
 
הצגת תכנית הפעולה של ישראל בסמינר האזורי של ICAO בנושא סביבה

ביום 18-20 במרץ, קיים ICAO (EUR-NAT), סמינר בתחום הגנת הסביבה בניהול של Jane Hupe – Deputy Director Environment.
הסמינר נערך בוורשה, ב-National School of Public Administration.
הסמינר נחלק לשניים: חלק א' עסק בתעופה בין לאומית וסביבה ובו נערכה סקירה על כלל פעילויות ICAO בתחום הסביבה: רעש, שדות תעופה והפעלות, פליטות, מודלים וכלים לביצוע אנליזות, דלקים תחליפיים ופיתוח אמצעי כלכלי (מבוסס שוק) לפחמן.
חלק ב' עסק בתכנית פעולה מדינתית להפחתת פליטות גזי חממה CO2 מתעופה בין לאומית והוא מיועד למרכזים של התכניות במדינות (Focal Point).

המשך קריאה...
 
נוסעים מתפרעים במהלך טיסות

הנושא תופס לאחרונה תאוצה ומשמעות רבה בכל הנוגע לתעופה האזרחית הבין לאומית והפנים ארצית.
מצורף בזה מסמך שנשלח ע"י מנהל רת"א מר יואל פלדשו למנכ"לי חברות תעופה האזרחיות בישראל בנושא זה וכמו כן מסמך מנחה לחברות תעופה שהכינה ועדה משותפת לרשות התעופה האזרחית הבריטית , חברות תעופה בריטיות, איגוד הטייסים הבריטי, מפעילי שדות תעופה בבריטניה, חברות ביטוח וגורמים נוספים מתעשיית התעופה.


 
תקנות כלי הרחיפה

ביום 16/2/2015 התכנסה וועדת הכלכלה של הכנסת לשם דיון בהצעת תקנות הטיס (כלי רחיפה) וכן 3 קבצים המהווים תיקונים נלווים בדיני הטיס: תיקון תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תיקון תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) ותיקון תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד).

המשך קריאה...
 
נזק למדחף בנחיתה וטיסה ללא תעודת כושר טיסה בתוקף

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 125-14 –  DIAMOND D40   נזק למדחף בנחיתה וטיסה ללא תעודת כושר טיסה בתוקף.
כלי הטיס הופעל ללא תעודת כושר טיסה בתוקף.
המסר המרכזי של רת"א הוא שהאחריות לכשירות האווירית של כלי הטיס היא על הטייס מפקד וזאת ללא קשר כלל לריבוי הבעלים.
ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה כללית-2014.


 
כשל מנוע אחרי המראה ונחיתת אונס בסופר דריפטר

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 115-14 – כשל מנוע אחרי המראה ונחיתת אונס בסופר דריפטר.
התאונה נגרמה בשל זיהום בדלק.
תחום הבניה על ידי חובב מוצג בדו"ח באופן לא מיטבי.
ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה ספורטיבית-2014.


  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
החלטת בג"ץ בעניין סגירת שדה התעופה הרצלייה

ביום 13/4/15 נערך דיון בעתירה בבג"ץ 1235/15 עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה ואח' נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואח', בעניין סגירת שדה התעופה הרצלייה, שהייתה מתוכננת לתאריך 15/4/15.
בית המשפט העליון החליט לאפשר המשך פעילות תעופתית בשדה התעופה הרצליה לתקופה ובהיקף מוגבלים כלהלן:

" (1)    תותר המשך חניית מטוסים והפעלת מתקני בדק בשדה התעופה הרצליה והמראות ונחיתות לצרכי בדק ולשם העברת המטוסים החונים משדה התעופה הרצליה למקומות אחרים, ככל שימצאו כאלה – וזאת למשך 6 חודשים מתאריך 15.04.2015.

 (2)    תותרנה טיסות לצרכי בדק, כיבוי אש, הצלה וצילום למשך 6 חודשים מתאריך 15.04.2015. 

 (3)    תותרנה טיסות לצרכי הדרכת לימודי טיסה והכשרת טייסים למשך 3 חודשים מתאריך 15.04.2015.

להמשך המאמר...
 
דחיית עתירות כנגד רת"א בנושא תבנית התפעול המבצעי בנתב"ג

ב- 29.3.15 נתן כבוד השופט, הפרופסור שינמן פסק דין בעתירות מנהליות שהוגשו ע"י חמישה גורמים המייצגים תושבי ישובים הממוקמים סביב נתב"ג.

העתירות הוגשו נגד רת"א ומנהל רת"א לאחר שמנהל רת"א קבע תבנית תפעול מבצעי שתתאים להפעלת מסלול 21 ולנחיתות עליו מצפון ותקיים את הוראות תוכנית המתאר הארצית הנוגעת לנתב"ג – תמ"א 2/4.

החלטת מנהל רת"א פורסמה בינואר 2014 ונכנסה לתוקף עם פתיחת המסלול לשימוש מבצעי בסוף מאי 2014.

העותרים השונים טענו לחוסר סמכות של מנהל רת"א לקבוע את שקבע ולחוסר סבירות לכללים המקצועיים שנקבעו ומהווים חלק מההחלטה.

השופט דחה את כל חמשת העתירות כנגד החלטת מנהל רת"א לעניין תבנית התפעול המבצעי בנתב"ג ומקבל אחת לאחת את טענותינו.
נקבע כי קיימת הבחנה בין תבנית תפעול מועדפת המוזכרת בתמ"א ובין תבנית תפעול מבצעי, אשר מנהל רת"א מוסמך לקבוע כל עוד איננה חורגת מתבנית התפעול המועדפת. השופט מפנה לס' 82 לחוק הטיס ולנפסק בבג"ץ מודיעין.
נקבע כי אין התמ"א אוסרת על נחיתות על מסלול 21, אלא נקבע שניתן לנחות עליו בשעות עומס. החלטת המנהל אינה סותרת את התמ"א אלא "מחדדת אותה, וקובעת קריטריונים מקצועיים-אופרטיביים לפיהם יפעל נתב"ג". מנהל רת"א הגדיר שעות עומס באופן ספציפי, על סמך הנתונים שעמדו בפניו ואין מדובר בחריגה מסמכות. טענות העותרים לעניין מונח "שעות עומס" נוגעת לסבירות ההחלטה, בה דן השופט בהמשך. עוד נקבע כי תבנית התפעול המועדפת בתמ"א קובעת קווים מנחים להפעלת נתב"ג, בעוד שתפקיד מנהל רת"א הוא לצקת תוכן מקצועי-אופרטיבי להוראות אלה.

להמשך המאמר...