• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

נחתם הסכם בין ממשלת ישראל, חברת אל-על וחברת אל-אופ בנושא מערכת מיגון מטוסי נוסעים

במעמד מנהל רת"א, גיורא רום, נחתם היום (30.09.2014) הסכם בין ממשלת ישראל, חברת אל-על וחברת אל-אופ בדבר מיגון מטוסי הנוסעים של חברות התעופה הישראליות במערכת "מגן רקיע".
רשות התעופה האזרחית הובילה יחד עם שותפיה את פרויקט "מגן רקיע" במהלך חמש השנים האחרונות.
החתימה על ההסכם הינה צעד נוסף בהשלמת התוכנית והפיכת מערכת "מגן רקיע" למבצעית עבור חברות התעופה הישראליות.
המערכת הינה פיתוח ישראלי של חברת אל-אופ וייחודית לחברות התעופה הישראליות. היא תקנה להן יתרון משמעותי בבטיחות וביטחון הטיסה.


 
סטטוס ביצוע המלצות חוקר התאונות האוויריות

רת"א יישמה את כל ההמלצות שנבחנו והתקבלו (100%) ושתוקף ביצוען עד ב-01.07.2014.

ניתן לעיין במסמך המלא  בלשונית בטיחות – פרסומי רת"א.


 
סיום כהונת מנהל רת"א מר גיורא רום וכניסה לתפקיד של מחליפו מר יואל פלדשו

מנהל רת"א, מר גיורא רום, יסיים את כהונתו ב-31.10.2014.
מחליפו המיועד הינו מר יואל פלדשו.
מנהל רת"א היוצא והמנהל הנכנס החלו בתהליך חפיפה אשר במסגרתו ייפגש מר פלדשו עם מנהלים ועובדים ברשות התעופה האזרחית וכן עם דמויות מפתח בקהילת התעופה האזרחית בישראל.
מר פלדשו, תת אלוף במיל', שירת בחיל האוויר כטייס קרב, מפקד טייסות, ראש להק כח אדם וראש להק מודיעין.
לאחר שיחרורו מהצבא ניהל מספר חברות במגזר הפרטי ביניהם: צ'מפיון מוטורס ישראל בע"מ, אל- על נתיבי אוויר לישראל, גנדן  ונשר מפעלי מלט לישראל.
מר פלדשו הינו בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת MIT.


 
סיכום ביקור יועצי EU לפרויקט ה- SSP

בפברואר 2014 נערך הביקור הראשון  של יועצי EU ל-SSP. 
הביקור השני התקיים בין התאריכים 15-17/9/14.
הביקור האחרון עסק במעקב על ביצוע תכנית ה-SSP ובהנחת בסיס לקידום הגדרת סיכוני הבטיחות בתעופה ברמת המדינה.
בסיכום הביקור עודכנה תכנית הפעולה והוגדרה מתכונת הייעוץ בהמשך.

ניתן לעיין בסיכום הביקור בלשונית בטיחות - עדכונים.


 
השתבשות נחיתה והתרסקות בעת הליכה סביב

רת"א פרסמה את התייחסותה  לדו"ח 131-13 : השתבשות נחיתה והתרסקות בעת הליכה סביב.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות - התייחסות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה כללית 2013.


 
צד הביקוש, צד ההיצע ורמת התחרות במגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה בשנת 2013

רת"א פרסמה דו"ח שנתי הכולל סקירה על התפתחות צד הביקוש וצד ההיצע במגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה ועל התפתחות רמת התחרות בין חברות התעופה. בין היתר, הדו"ח בוחן המשך או שינוי מגמות של ההיצע, הביקוש ורמת התחרות במהלך שנת 2013.

להלן קישור לדו"ח.


 
ברכת ראש הממשלה לרת"א ולמנהלה על פעילותה במבצע "צוק איתן"

ביום  05.09.2014, התקשר כבוד ראש הממשלה אל מנהל רת"א.
במהלך שיחת הטלפון הביע ראש הממשלה את תודתו על פעולותיהם של רת"א ושל העומד בראשה במהלך מבצע "צוק איתן".
בזכות פעולות אלו נשמר הקשר האווירי אל ישראל וממנה.

המשך קריאה...

  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
מכתב פרידה של מנהל רת"א היוצא - מר גיורא רום

שלום רב,

בתאריך 31/10/14 אני מסיים קצת יותר משש שנים כמנהל רת"א . משך כל התקופה הזאת עמדה לנגד עיני טובתה של התעופה האזרחית בישראל. בראש וראשונה בהקשר של בטיחות הטיסה ומעבר לכך, שגשוגה הכלכלי ויכולת ההתפתחות של כלל חלקיה.

קל לומר, קשה הרבה יותר לעשות.

בכל הקשור לשינוי פניה של רת"א, בכך טיפלנו, אני ואנשי רת"א במידה רבה של הצלחה (לדעתי). אין מדובר בסתם לבישת מחלצות חדשות. מדובר ביישום תפיסת התעופה העולמית לפיה רשות תעופה אזרחית לאומית מתפקדת ברמה גבוהה מהווה תנאי הכרחי, הגם שלא מספיק, לתעופה לאומית כהלכתה.

רת"א היום שונה תכלית השנוי מזאת שקיבלתי לידי בחודש אוגוסט 2008. הדבר מזוהה ע"י הקהילה בארץ ושבעתיים יותר מכך ע"י קהילת התעופה הבינלאומית.

חלק מפירות ההכרה הבינלאומית קטפנו במהלך צוק איתן.

יש עוד דרך ארוכה לפנינו. אם תרצו, ניתן לתמצת את סוגיית ניהולה של התעופה האזרחית בחתירה למציאת נקודת האיזון בין טובת אזרחי המדינה ובין מפעילי התעופה, במקומות בהם אין חפיפה בין הרצונות.

דוגמאות? מחירי כרטיסי טיסה, רעש סביבתי, קיומה של תשתית תעופתית ועוד כהנה וכהנה.

חייו של הרגולטור הינם יצירה של חקיקה, רישיון, וכשנדרש פיקוח, המשרתים את אוסף קווי פרשת המים הללו.

לאורך השנים עמדה רת"א, בהנהגתי, מול התנגדויות אינסופיות לשינויים. למדנו לחיות עם כך. מדויק יותר, למדנו לחיות עם המילים של ההתנגדות, פחות עם המנגינה שליוותה אותה לעתים. אולם, בסופו של דבר, אני סבור שנעשו המהלכים הנכונים. אם לתמצת, סך המהלכים שהביאו אותנו, למשל, להיות בעשירון העליון של מדינות העולם בנושא בטיחות התעופה, לפי ICAO.

אני מותיר אחרי עוד נושאים רבים שיש לטפל בהם, אולם בדבר אחד אני בטוח: עוצמתם של עובדי רת"א כיום, האישית והקבוצתית, תאפשר להם להשיג כל יעד.

ואני מבקש להודות לאותם אנשים בקהילה שהקדימו להבין שרת"א משמעותה "טוב לתעופה". עזרתם לי הרבה יותר מכפי שאי פעם תדעו.  

גיורא רום