• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

עדכוני רת"א

השעיית הטיפול בקידום חידוש הטיסות לתורכיה

מנהל רת"א החליט להפסיק את קידום חידוש הטיסות של חברות תעופה ישראליות לתורכיה השנה ולדחות זאת לשנת 2015.


 
הפעלת תבנית התפעול המבצעי החדש בנתב"ג

בתאריך 14.1.14 פורסמה החלטת מנהל רת"א באשר לתבנית התפעול המבצעי של נתב"ג

לאחר גמר מיזם שדרוג התשתיות.

המשך קריאה...
 
מבדק לגבי עמידת רת"א בדרישות תקן ISO9001

בתאריך 30 ביוני 2014, בוצע ברת"א מבדק המשך לתקן איכות - ISO9001:2008, במשרדי אגף המטה – היחידה לשירותי המידע התעופתי.

מטרת המבדק היתה לבצע סיקור שנתי לגבי עמידת רת"א בדרישות התקן.

המבדק שנוהל על ידי מכון ההסמכה IQC , נמשך כ-5 שעות והסתיים ללא ממצאים (שליליים).

בדברי הסיכום (בע"פ ובכתב) ציין הסוקר את המבדק כמוצלח במיוחד והכריז על מערכת האיכות של יחידת שירותי מידע תעופתי כמערכת יעילה העומדת במדיניות האיכות שרת"א הציבה לעצמה.


 
הצורך בהיתרי בטיחות לייזר עבור מתן תעודת כושר טיסה לכלי טייס בהם מותקנות מערכות לייזר

רת"א פרסמה מידע בנושא הפעלת מערכות לייזר ממטוסים. המידע מפרט את הצורך בקבלת אישורי בטיחות מהגורמים המוסמכים שיאפשרו קבלת תעודת כושר טיסה למטוסים עם מערכות אלו.

המשך קריאה...
 
הושלם פרויקט הקליטה הממוכנת של דיווחי בטיחות למדנ"א

החל מה – 1.7.2014 חברות ישראייר / ארקיע / ק.א.ל עברו לדיווח ממוכן למדנ"א באמצעות אתר הטפסים הממשלתי-"ממשל זמין".
דיווחי רש"ת וחברת אל-על מדווחים באופן ממוכן דרך מערכות המידע העצמאיות שלהן.
בכך הושלם מהלך של מיכון הדיווח למדנ"א של כמעט כל התעופה בישראל.
המהלך יבסס את האחידות והאמינות של דיווחי אירועי הבטיחות ויאפשר בעתיד ממשק למערכות תעופה בעולם.


 
פגיעת טיסן בצופה

רת"א פרסמה את התייחסותה לדו"ח 01-14: פגיעת טיסן בצופה.

ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות-התייחסויות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו - תעופה ספורטיבית-2014.


 
גילוי כשל בכן נסע ראשי במטוס B747

רת"א פרסמה את התייחסותה לדו"ח 7-12: גילוי כשל בכן נסע ראשי במטוס B747.
ניתן לעיין בהתייחסות בלשונית בטיחות-התייחסויות רת"א לאירועי בטיחות שנחקרו- מובילים אוויריים-2012.


  מערכת העזרה
נתקלת בבעיה? יש לך שאלה
תמיכת האתר: 03-9774612
דוא"ל: altmanm@mot.gov.il

עמוד הבית
"צוק איתן"- פעילות התעופה האזרחית עד כה

מצ"ב סיכום ביניים של מנהל רשות התעופה האזרחית אודות שמירת הקשר האווירי
של מדינת ישראל במהלך מבצע "צוק איתן":

"צוק איתן"- פעילות התעופה האזרחית עד כה.

 

 

 

 

 

 
האלוף במיל', גיורא רום, הודיע לשר התחבורה על כוונתו לסיים את תפקידו בקרוב

האלוף במיל', גיורא רום (69), מנהל רשות התעופה האזרחית נועד אתמול (ג') עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ, והביע בפניו את רצונו לסיים את תפקידו בעתיד הקרוב.

שר התחבורה ביקש מהאלוף רום לשקול מחדש את עמדתו אולם האלוף רום הסביר כי החלטתו היא סופית. השר ביקש להודות לאלוף רום על תקופה של חמש וחצי שנים בהן מילא את תפקיד מנהל רשות התעופה האזרחית.                 

שר התחבורה: "אני מבקש להודות לאלוף במיל גיורא רום על השנים שמהלכן עברה התעופה האזרחית של ישראל לא פחות ממהפכה של ממש והנמצאת היום בקבוצת העל של המדינות המתקדמות ביותר בעולם בתחום זה. אני מאחל לו הצלחה רבה בכל אפשר יפנה".

האלוף גיורא רום: "אני מבקש להודות אישית לשר התחבורה על האמון  שנתן בי משך השנים הארוכות בהן היה לשר הממונה עלי, ולהודות לו על הגיבוי הבלתי רגיל שזכיתי לו, שכן אין זה דבר מובן מאליו כלל ועיקר. אני מאחל לשר הצלחה באתגרי הענק המונחים לפתחו. לסיום אציין כי כל מה שנעשה, נעשה בזכותם של כלל אנשי רשות התעופה האזרחית, אחת החבורות המובחרות ביותר שהיה לי הכבוד לעמוד בראשן".

כזכור, לפני כשבוע הסתיים ברת"א מבדק של ארגון התעופה הבינלאומי (ICAO). עם סיום הביקורת התבשרה רת"א ש"ציון המדינה" יעלה מ – 60% ל – 90% ומכאן נובע שמדינת ישראל תימנה על העשירון העליון של 191 מדינות העולם בכל הנוגע לטיפול בבטיחות הטיסה.

להמשך המאמר...